1. Accept af vilkår og betingelser for Supreme Suspensions

Din adgang til og brug af Supreme Suspensions er udelukkende underlagt disse vilkår og betingelser. Du vil ikke bruge webstedet til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår og betingelser. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du fuldt ud de vilkår, betingelser og ansvarsfraskrivelser, der er indeholdt i denne meddelelse. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du straks stoppe med at bruge hjemmesiden.  

2. Rådgivning

Indholdet af Supreme Suspensions-webstedet udgør ikke rådgivning og bør ikke stoles på ved at træffe eller undlade at træffe nogen beslutning.  

3. Ændring af brug

Supreme Suspensions forbeholder sig retten til:

3.1 Ændre eller fjerne (midlertidigt eller permanent) webstedet eller enhver del af det uden varsel, og du bekræfter, at Supreme Suspensions ikke er ansvarlig over for dig for en sådan ændring eller fjernelse.

3.2 Ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, og din fortsatte brug af webstedet efter eventuelle ændringer vil blive anset for at være din accept af en sådan ændring.

4. Links til tredjepartswebsteder

Supreme Suspensions-webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder, der kontrolleres og vedligeholdes af andre. Ethvert link til andre websteder er ikke en godkendelse af sådanne websteder, og du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for indholdet eller tilgængeligheden af ​​sådanne websteder.  


5. Copyright

5.1 Alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder på hjemmesiden og dens indhold (herunder uden begrænsning hjemmesidens design, tekst, grafik og al software og kildekoder forbundet med hjemmesiden) ejes af eller er licenseret til Supreme Suspensions eller på anden måde bruges af Supreme Suspensions som tilladt ved lov.

5.2 Ved at få adgang til webstedet accepterer du, at du vil få adgang til indholdet udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Intet af indholdet må downloades, kopieres, reproduceres, transmitteres, opbevares, sælges eller distribueres uden forudgående skriftligt samtykke fra indehaveren af ​​ophavsretten. Dette udelukker kun at downloade, kopiere og/eller udskrive sider på hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel hjemmebrug.

6. Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsning

6.1 Hjemmesiden leveres på et SOM DEN ER og SOM TILGÆNGELIG basis uden nogen repræsentation eller påtegning og uden garanti af nogen art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til de stiltiende garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke- krænkelse, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.

6.2 I det omfang loven tillader det, vil Supreme Suspensions ikke være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader (herunder uden begrænsning tab af forretning, mulighed, data, overskud), der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af ​​hjemmesiden.

6.3 Supreme Suspensions giver ingen garanti for, at hjemmesidens funktionalitet vil være uafbrudt eller fejlfri, at defekter vil blive rettet, eller at hjemmesiden eller serveren, der gør den tilgængelig, er fri for virus eller andet, som kan være skadeligt eller ødelæggende.

6.4 Intet i disse vilkår og betingelser skal fortolkes således, at det udelukker eller begrænser Supreme Suspensions ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed fra Supreme Suspensions eller dets ansattes eller agenters.

7. Godtgørelse

Du accepterer at holde Supreme Suspensions og dets ansatte og agenter skadesløse fra og imod alle forpligtelser, advokatsalærer, skader, tab, omkostninger og andre udgifter i forbindelse med ethvert krav eller søgsmål anlagt mod Supreme Suspensions, der opstår som følge af enhver misligholdelse fra din side af disse vilkår og betingelser eller andre forpligtelser, der opstår som følge af din brug af denne hjemmeside.  

8. Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis nogen af ​​disse vilkår og betingelser skulle blive fastslået som ugyldige, ulovlige eller uhåndhævelige af en eller anden grund af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal sådanne vilkår eller betingelser adskilles, og de resterende vilkår og betingelser skal overleve og forblive i fuld kraft og virkning og fortsat være bindende og håndhæves.  

9. Gældende lov

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med loven i USA (USA), og du underkaster dig hermed den eksklusive jurisdiktion for de amerikanske domstole. For yderligere information send venligst en e-mail til webmaster.